Tilbake
Skriv ut

4. trinn - Hvalfangstmuseet (SFJ) & Hvalbåten Southern Actor

Del 1:

Velkommen til fortellervandring på Hvalfangstmuseet!  Elevene blir møtt av museumspedagogen som forteller om hvalen som sjøpattedyr, de mange hvalartene og hvorfor man til alle tider har drevet med hvalfangst!

Målet med formidlingsopplegget er at Larvikselevene skal bli kjent med Hvalfangstmuseet, utstillingene og kulturhistorien som formidles og fortelles her.  Vi vil gjøre vårt for at elevene skal få en lærerik opplevelse som gir dem lyst til å komme  inn i det over 100 år gamle museet.

Kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum er et spesialmuseum om hval og hvalfangst. Museet rommer både naturhistoriske og kulturhistoriske samlinger.  Naturhistorisk avdeling er sentrert rundt en blåhval i full størrelse.  Her får elevene møte dyr og sjøpattedyr som lever i polare strøk.

Del 2:

Southern Actor er i dag den eneste gjenværende og «fullt operative» hvalbåt, med den originale dampmaskinen intakt, fra gullalderen i norsk hvalfangst. Båten ble bygget i Middlesbrough i England i 1950 for rederiet Chr. Salvelsen og deltok i hvalfangsten i Sydishavet fram til den gikk i opplag i 1962. Etter en lang historie som fangstfartøy, havnet Southern Actor på et huggeri i Nord-Spania, hvor en norsk, tidligere hvalfanger i 1989 oppdaget den ved en ren tilfeldighet. Båten ligger ved kaia i Sandefjord og her får elevene møte museumsrådgiver Stig Tore Lunde. Elevene vil bli fortalt om hvalfangsten i Antarktis og livet ombord i en hvalbåt. Elevene kan gjerne forberede noen spørsmål før omvisningen.

Deler av undervisningen vil foregå utendørs. Det er viktig at elevene kler seg etter været! Elevene må gå tur/retur hvalbåten og vil stå ute på åpen bru om bord i båten.

Velkommen!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik
  • I samarbeid med: Hvalfangstmuseet, Vestfoldmuseene IKS.

Elevorientering

Hvalfangstmuseets hjemmesde: www.hvalfangstmuseet.no