Tilbake
Skriv ut

Kulturvertkurs for barnetrinnet 4. september 2019

Velkommen til kulturvertkurs for mellomtrinnet!

Kulturvertkurset skal ruste kulturvertene for oppgaver knyttet til arrangementer både i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) og skolens egne arrangementer.

Som opplevelser generelt, blir også kunst- og kulturopplevelser sterkere når de møtes med entusiasme og forventing. Derfor er en av kulturvertenes viktigste oppgaver å skape oppmerksomhet om kommende kunst- og kulturbesøk på skolen – både blant medelever og lærere. Ved skoler hvor kulturverter deltar som arrangør, får både elever og lærere et større utbytte av både DKS-besøk og andre arrangementer ved skolen.


Det er mye god læring for elever å være kulturverter :)

Kurset vil bl.a. inneholde:

Møte med en kunstner/musiker.

Hvordan bli en god arrangør.

Presentasjon av Den kulturelle skolesekken.

Skolens oppgaver.

Praktiske oppgaver for elevene.

Erfaringsdeling/inspirasjon og informasjon for kulturkontaktene/lærerne.

Hver deltaker vil etter endt kurs motta et arrangørpass og et kursbevis som bekreftelse på at man har gjennomført kurset. Det er viktig at kulturkontakt/lærer deltar aktivt sammen med elevene.

Det blir servert frukt, lunsj og drikke. Gi beskjed ved påmelding om matallergier e.t.c. Husk navn på deltagerne ved påmeldingen.

Kursholder:     Arve Karlsen og Anne Bente K. Johnsen

Målgruppe:    Kulturverter/elever og kulturkontakter/lærere. 

Hvor/Når:       Onsdag 4. september 2019 kl. 09:00 – 13:00 på Sliperiet.

Påmelding innen 28. august til anne.bente.korssjoen.johnsen@larvik.kommune.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik