Tilbake
Skriv ut

1. trinn - Besøk på Nordgardsetra

På Nordgardsetra får elevene oppleve hvordan seterlivet kunne være for barn for 100-150 år. Elevene blir kjent med hesten som arbeidsdyr, grisene og sauehold. Vet du forresten hvordan smøret ble oppfunnet? Og vet du hvordan snakket gjeterne med hverandre? Dette og mere til skal elevene få høre om på setra denne dagen. Dette er en praktisk og lærerik dag for elevene. Det er mye å sette seg inn i, men det blir også satt av tid til lunsj og frilek på setra.

Velkommen!


Historikk:

Nordgardsetra er ei av de best bevarte setrene i Lardal med over 120 år gamle kultur-tradisjoner. De fleste gårdene i Lardal sluttet å bruke setrene sine i perioden 1945 – 1960, og den siste sluttet å setre på Nordgardsetra i 1961. Det var ei felles setergrend med 8 seterrettshavere, tre grunneiere og mange hus (opprinnelig 16 hus), noen riktig gamle og noen av nyere dato.

Flere av husa var på vei mot forfall på denne fine setervollen på Nordgardsetra.

Ideen om å få til aktivitet igjen på Nordgardsetra kom fram under et møte for å få til nye 4H-aktiviteter, et tilbud til barn og unge.  Tankene omkring Nordgardsetra var flersidig, det var ønske om å ta vare på setra og dens kulturlandskap, som det gode kulturelement det er i området, spre informasjon om det kulturhistoriske tema seterdrift og tilhørende tradisjoner til nye generasjoner, ved å etablere en 4H-gård for seterdrift. Her ville en kunne legge forholdene til rette for de unge til å lære om de gamle tradisjoner fra seterdrifta, gjeting, melking, ysting av ost, kjerning av smør, primkoking osv.

Opplegget på Norgardsetra skulle i størst mulig grad bygge på de gamle seter- tradisjonene, men også vurdere aktiviteter som på en måte kunne knyttes til stedet.

Nå har Nordgardsetra 4H-seter vært i virksomhet i over 20 år og er blitt viden kjent, godkjent som 4H-gård, og den er blitt tilkjent Olavs-rosa, som er  Norsk Kulturråds kvalitetsmerke. Setra har dessuten fått Vestfold Bondelags EMIL pris, Vestfold Bygdeungdomslags ”Gromprisen”, Landbruksbankens pris for ”Tradisjon og utvikling”, og kulturprisnomineringer.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik
  • Kunstnere/grupper: Sigrid Ulstein og Larvik museum
  • Idé/opplegg: Sigrid Ulstein og Marianne Sørensen

Om kunstner / utøver / gruppe