Tilbake
Skriv ut

7. trinn - Grevskapstid - Besøk på Herregården

HERREGÅRDEN MED GREVER, GREVINNER, FOLK OG FE Formidlingsopplegg for 7. trinn Den ”Høygrevelige Residentz”, i dag mer kjent som Herregården, ble oppført av Ulrik Frederik Gyldenløve i 1670-årene. Gyldenløve var sønn av Kong Fredrik 3., stattholder og kommanderende general i Norge på 1600-tallet, og greve av Laurvigen (Larvik). Vi tar elevene med på en vandring i Herregården. På denne ferden - gjennom dører som knirker, fra rom til rom, opp trapper og ned trapper - får elevene høre historier om livet i og rundt Herregården på 1600 og 1700-tallet, den gang Larvik var en del av kongeriket Danmark-Norge. Elevene får høre historier om betydningsfulle personer som har preget bygningens historie, om grever, grevinner og andre viktige personer. De får også høre historier om alle de som jobbet for å holde Herregården i gang. Mennesker, voksne som barn, som har tjent grevskapet, stelt huset, maten, dyrene og hagen.

VELKOMMEN til en forhåpentligvis spennende og lærerik opplevelse.

Lærerveiledning

Formidlinen vil være i samsvar med følgende kompetansemål i historie etter 7. årstrinn: -

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid ved å plassere en rekke historiske hendelser i en tidslinje. Eks.: Hendeler i Larviks historie. Hendelser som har fått konsekvenser for byens utvikling. Grevskapstiden som periode. - Mål for opplæringen er at elevene skal kunne beskrive kulturmøter, og samtale om hvordan de forskjellige kulturene opplevde møtet. Eks.: Dansk adel og deres møte med folk og dagligliv i Larvik på 1600-1700-tallet.

Boken om "Juliane Sofie" skrevet av Liz Bente Dæhli handler om Herregården i dens glansdager og kan med fordel leses før eller etter besøket. Alle berneskolene i Larvik har eksemplarer av denne boken.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik
  • Kunstnere/grupper: Larvik museum
  • I samarbeid med: Larvik Museum