Tilbake
Skriv ut

9.trinn - Skrivekurs og slampoesi

Hovedfokus er å vekke interesse for slampoesi og kreativ skriving.

Dagen begynner med litt lek og moro som fort blir lett oppvarming for alle. Det fortelles om slampoesi som konsept og litterære virkemidler som utøverne liker og selv bruker, og anbefaler elevene å prøve.

Elevene deles inn i lag og begynner med skriveøvelser forkledd som konkurranse. Konkurransen glemmes som regel fort i mylderet av kreativ skriving.

Det blir fri skriving hvor elevene får prøve ut det de blir fortalt.

Dagen innebærer også en kort vandring til poesi-installsjoner i nærheten av Sliperiet.

Målet ved slutten av dagen er at flest mulig skal ha skrevet ferdig og framført diktene sine. 

  •  Ta med egen mat til spisepausen!


Hva er slam poesi?

Slampoesi er en uttrykksform som ligger i krysningspunktet mellom klassisk litteratur og rap. Det hele begynte på en jazz klubb i Chicago i 1984 med en mann ved navn Mark Smith som startet en «open mic» for dikt. Stilarten fikk navnet Slam Poetry. Ideen var at poeten skulle framføre teksten sin mer som en «performance», gi den mer energi og innlevelse, gi den dybden og de nyansene den trenger for å nå sitt fulle potensiale som et scenisk uttrykk. Det ble også valgt ut fem tilfeldige jurymedlemmer fra publikum som skulle gi teksten en poengsum mellom 0.0 og 10.0 på bakgrunn av tekstens innhold og selve fremføringen. Hver poet fikk muligheten til å lese tre dikt på max 3 minutter uten å bruke noen form for instrumenter eller andre rekvisitter til å vinne publikums gunst og begeistring. Dette var en direkte kommentar til de etablerte poetene som i god tradisjon leste opp sine dikt som regel uten noen form for innlevelse. Smith mente at Slam Poetry var måten å ta poesien tilbake fra den kulturelle eliten, der bare de lærde kunne ha en formening om hva som var bra kunst.

Slampoesi er for folk flest. Dette er nå over 30 år siden og slam-bevegelsen har vokst seg utover alle jordens kontinenter.  I dag utøves slampoesi i store deler av verden. Det alle har til felles er at de har noe på hjertet, enten det handler om kjærlighet til en by, irritasjon over ris under sokkene eller perspektiver på tilværelsen.

For oss utøvere er slampoesi inngangen til et mye større univers av muligheter til å leke med ord og betydninger, utvide vokabularet sitt og utforske måter å uttrykke seg selv på. Det er en øvelse på mestring av mellommenneskelig kommunikasjon i en digitalisert tidsalder. Et godt verktøy med andre ord.

Lærerveiledning

Hva trenger vi fra lærerne, og hva er målet for dagen?

Det vi ønsker oss fra lærerne er at de er tilstede og observerer sine elever i denne læringsarenaen og opplever elevene når de arbeider med å jobbe frem tekster på en ny måte. Dette er både for at lærerne skal bli bedre kjent med sine elever og også for å utruste lærerene med læringsverktøy knytta til slampoesi.

Utover det oppfordrer vi lærere til å være med og skrive tekster dersom de har mulighet til å gjøre det, slampoesi er gøy i alle aldere.


Målsetting:

  • alle elevene skal ha skrevet minst et dikt hver, og så mange som mulig får tilbudet om å framføre sin egen tekst i løpet av dagen.
  • inspirere flere til å uttrykke seg gjennom tekst på de ulike språkene vi kan.
  • ha kjennskap til ulike litterære virkemidler.
  • oppnå mestring av å ha utviklet sitt eget verk.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik
  • Kunstnere/grupper: Taro Vestøl Cooper – skuespiller, instruktør og slampoet
  • Idé/opplegg: Taro Vestøl Cooper, Hina Zaidi og Sofia Knudsen Estifanos 

Om kunstner / utøver / gruppe