Tilbake
Larvik museum
Larvik museum
Larvik museum
Skriv ut

1. trinn - Besøk på Gumserød gård!

På den gamle, ærverdige museumsgården Gumserød utenfor Stavern får elevene høre historier og lære om hvordan barn for 100-150 år siden deltok i gårdsarbeid. Elevene blir kjent med hesten som arbeidsdyr og sauehold. De blir satt til å arbeide på jorda: plukke stein, luke ugress, fjerne hestemøkk og sage ved.

Elevene vil også lære å bære tunge vannbøtter med vassåk og blir fortalt historien om hvordan hverdagen på gården var preget av vannbæring fra morgen til kveld. På låven får elevene vaske tøy på vaskebrett og får høre skittentøyets kulturhistorie. Deretter får de i oppgave å rulle laken på en hundre år gammel klesrulle som krever samarbeid.

Men andre ord; elevene blir satt til enkle, men viktige arbeidsoppgaver som barn før i tiden utførte sammen med de voksne.

Dette er en praktisk og lærerik dag for elevene. Det er mye å sette seg inn i, men det blir også satt av tid til frilek i det fantastiske kulturminneområdet med svaberg å klatre på og stor hage det er flott å løpe rundt i.

Vi gleder oss til å møte alle 1. klassingene på Gumserød gård.

Med vennlig hilsen  

Marianne Sørensen

Museumspedagog

Lærerveiledning

Historien om Gumserød gård!

Gumserød gård er en kystgård vest for Rakke helt syd i fylket vårt. Gården ligger i et idyllisk og uberørt landskap fra den værharde Gumserød-øya i syd via frodig og variert kystlandskap, innmark, gårdstun og i nord et nedlagt stenbrudd. Gårdstunet er rammet inn av et herskapelig hovedhus med blomster- og frukthave, forpakterbolig, stabbur og driftsbygninger.

Gården er en testamentarisk gave fra Konrad Thoresen og hans søsters livsarvinger Sylvia Sørensen og Karen Bryhn. Våningshusets interiører har utviklet seg i takt med beboerne. Her er interiører fra tidlig 1800-tall og frem til 70-åras TV.

I samarbeid med landbruksmyndighetene, landskapshistorikere og frivillige organisasjoner forsøker man forsiktig å etablere et senter for tradisjonell landskapsutnyttelse. Gården har et stort potensiale som forsøksgård og som pedagigisk senter for landbrukshistorie. Steinbruddeet var i drift fra 1880-årene og frem til første verdenskrig.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik
  • Kunstnere/grupper: Larvik museum
  • I samarbeid med: Larvik museum